Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Εξαερισμός

Tοποθεσία : Στόμιο, Ν. Λάρισας

Οργανισμός : Εστιατόριο

Είδος έργου : Τοποθέτηση Συστήματος Εξαερισμού

Φωτογραφίες Έργου