Σύστημα Εξαερισμού σε εστιατόριο

Σύστημα Εξαερισμού σε εστιατόριο

Συστημα εξαερισμου εστιατοριο

Tοποθεσία : Στόμιο, Ν. Λάρισας

Οργανισμός : Εστιατόριο

Είδος έργου : Τοποθέτηση Συστήματος Εξαερισμού

Φωτογραφίες Έργου