Εξαερισμός – ΚΔΑΥ Λάρισας

Εξαερισμός – ΚΔΑΥ Λάρισας

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Tοποθεσία : Λάρισα

Οργανισμός : Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης

Είδος έργου : Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Εξαερισμός

Φωτογραφίες Έργου