Εξαερισμός Κουζίνας – B&B Restaurant

Εξαερισμός Κουζίνας – B&B Restaurant

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Tοποθεσία : Λάρισα

Οργανισμός : Burgers & Burritos Bar

Είδος έργου : Εξαερισμός κουζίνας

Φωτογραφίες Έργου