Προϊόντα

Τα Προϊόντα μας

Εναλλάκτες αέρα – αέρα

Οι μονάδες VAM, είναι ένα ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής(εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα.

Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού

Οι ψύκτες προσφέρουν εξαιρετικά αποδοτικές λύσεις κλιματισμού για διάφορες εφαρμογές, από μικρά καταστήματα έως μεγάλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές συνοικιακής ψύξης.

Αερόψυκτοι Ψύκτες Αέρα

Ψυκτικά συγκροτήματα που παρέχουν απευθείας ψυχρό ή θερμό αέρα για εφαρμογές κλιματισμού με ισχύ που κυμαίνεται από 10 έως 150 Kwatt.

Ανεμιστήρες εξαερισμού

Ο εξαερισμός εναλλάσσει θερμότητα και υγρασία κατά τη διάρκεια της εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα, γεγονός το οποίο προσαρμόζει τον εξωτερικό αέρα στις εσωτερικές συνθήκες και με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζει την απώλεια ενέργειας.

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

Οι μονάδες διαχείρισης αέρα προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση του κλιματισμού σε πολλαπλούς χώρους.

Αερόθερμα

Τα υψηλής ποιότητας αερόθερμα διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και είναι εύκολα στη μεταφορά αφού τα περισσότερα διαθέτουν χειρολαβή μεταφοράς.

Ανεμιστήρες Απορροφητήρα επαγγελματικών κουζινών

Απορροφητήρες για επαγγελματικές εστίες, αλλά και απορροφητήρες ειδικών απαιτήσεων. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η διάθεση στην αγορά αξιόπιστων προϊόντων που καλύπτουν και την πιο δύσκολη απαίτηση

Αερολέβητες

Αερολέβητες ονομάζονται οι λέβητες εκείνοι, που ζεσταίνουν αέρα, που μεταφέρεται στους προς θέρμανση χώρους μέσω αεραγωγών. Ο αέρας που θερμαίνεται στους αερολέβητες μπορεί να προέρχεται είτε από το ίδιο το χώρο που θερμαίνεται (ανακυκλοφορία αέρα) είτε από το εξωτερικό περιβάλλον.