Σύστημα Θέρμανσης & Ανάκτησης Ενέργειας – INOX DESIGN KATERIS S.A.

Σύστημα Θέρμανσης & Ανάκτησης Ενέργειας – INOX DESIGN KATERIS S.A.

σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Tοποθεσία : Τύρναβος

Οργανισμός : INOX DESIGN Kateris A.E.

Είδος έργου : Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης & Ανάκτησης Ενέργειας

Φωτογραφίες Έργου