Στόλος

Ο Στόλος της εταιρίας

Η εταιρία διαθέτει επιπλέον ιδιόκτητα οχήματα και μηχανήματα για την τοποθέτηση εφαρμογών κλιματισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Τα οχήματα και τα μηχανήματά μας

  • Γερανοφόρο όχημα 22m
  • Ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας 8m
  • Lift ανυψωτικό μηχάνημα για την ευέλικτη τοποθέτηση των διαφόρων υλικών κλιματισμού
  • 2 φορτηγά για τη μεταφορά των υλικών, του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη αυτών
  • Μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής δυνατότητας Φ.100 έως Φ.400

Γερανοφόρο όχημα

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων
επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας

Lift Ανυψωτικό Μηχάνημα

Φορτηγό

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικος εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων