Κλιματισμός – Citroen Καρδίτσα

Κλιματισμός – Citroen Καρδίτσα

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικός εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απορρόφηση επαγγελματικών κουζινών

Tοποθεσία : Καρδίτσα

Εταιρία : Α. Κοντός – Σ. Τσίρκος, επίσημος διανομέας CITROËN του νομού Καρδίτσας

Είδος έργου : Επαγγελματικός Κλιματισμός

Φωτογραφίες Έργου