Εξαερισμός – FARMHOUSE ΑΕΒΕ

Εξαερισμός – FARMHOUSE ΑΕΒΕ

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικός εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απορρόφηση επαγγελματικών κουζινών

Tοποθεσία : Λάρισα

Οργανισμός : FARMHOUSE ΑΕΒΕ Επεξεργασία Γεωργικών Προϊόντων

Είδος έργου : Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Εξαερισμός

Φωτογραφίες Έργου