Εξαερισμός – Στρατιωτική Βάση

Εξαερισμός – Στρατιωτική Βάση

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικός εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απορρόφηση επαγγελματικών κουζινών

Tοποθεσία : Λάρισα

Οργανισμός : 303 ΠΕΒ – Στρατιωτική βάση

Είδος έργου : Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Εξαερισμός

Φωτογραφίες Έργου