Εξαερισμός – ΚΔΑΥ Κέρκυρας

Εξαερισμός – ΚΔΑΥ Κέρκυρας

επαγγελματικός κλιματισμός, επαγγελματικός εξαερισμός, κλιματισμός επαγγελματικών χώρων, εξαερισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, απορρόφηση επαγγελματικών κουζινών

Tοποθεσία : Κέρκυρα

Οργανισμός : Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης

Είδος έργου : Βιομηχανικός και Επαγγελματικός Εξαερισμός

Φωτογραφίες Έργου