Φεβρουάριος

22 Φεβρουαρίου 2019
σακελλαρης agrothessaly

Συμμετοχή στη 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly

Η εταιρία συμμετέχει δυναμικά στη 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία Agrothessaly που πραγματοποιείται από τις  28 Φεβρουαρίου έως τις 3  Μαρτίου 2019 στην […]