Πελάτες

Η εταιρία έχει αναλάβει έργα
τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους πελάτες για τους οποίους εκτελέσαμε έργα που αφορούν
τον κλιματισμό επαγγελματικών χώρων, τον επαγγελματικό και βιομηχανικό εξαερισμό αλλά και την απορρόφηση επαγγελματικών κουζινών.